Het huis (Kan) van de Bujin (Krijgsgod) is de simpele vertaling van het woord Bujinkan. Het embleem op de borst van de beoefenaar van Bujinkan laat slechts ‘Bu-Shin’ zien. De Krijgsgod, of krijgsgoden, kunnen we die identificeren?

We kunnen als eerste de betekenis die wordt gegeven zien. Wat wordt ons door overlevering gegeven? Dat de Bujinkan vernoemd is naar Takamatsu Toshitsugu. De entiteit die nu niet meer fysiek aanwezig is in deze realiteit is wel aanwezig in de overlevering van Hatsumi Masaaki: de Bujinkan. Deze entiteit zien als de “Bujin” is een kijk hierop.

Tevens kunnen we “de Bujin” zien als de Krijgsgod Marishiten (Boeddhistische god van de oorlog) tekening door Takamatsu Toshitsugu Sensei. Als men een bredere kijk op de Bujin neemt is er een overgangsfase, de benoemde oorlogsgod; Marishiten. Wanneer er dus een beroep wordt gedaan op krijgskunst zijn het de goden van de krijgskunst die men wil aanroepen.

In de Bujinkan Dojo wordt een beroep gedaan op de natuurlijke loop van gebeurtenissen. Hierin is de god van de oorlog een soort storm die het land kan vernietigen. Het is het lot: de extreme ‘zonder keuze’ verandering. Het is moeten, geen keuze hebben, maar wel een kans. Het is verandering, geen verrassing.

Een identificatie is niet nodig. Een erkenning wel, in dat het spirituele dat ons wordt overgebracht door de overlevering van Takamatsu Toshitsugu. Een overlevering die een “bottle-neck” in de geschiedenis van deze kennis en gevoel zou blijken. Een spirit die werd overgebracht, naast een schat aan geschiedenis, traditie en vorm (kata).