De “Ninjutsu Hiketsu Bun” (essay over de essentie van ninjutsu)
door Takamatsu Sensei

De essentie van alle vechtkunsten en militaire strategie is zelfbescherming en het voorkomen van gevaar. Ninjutsu behelst het meest volledige concept van zelfbescherming door vechtkunst beoefening in dat de Ninja kunst de bescherming behandelt van niet alleen het fysieke lichaam, maar ook het mentale en spirituele. De weg van de Ninja is de weg van verduren, overleven, en het overkomen van alles dat men kan vernietigen. Meer dan slechts het overbrengen van slagen en sneden, en dieper in betekenis dan simpel slimmer zijn dan de vijand; Ninjutsu is de weg van het bereiken van dat wat we nodig hebben, terwijl we de wereld een betere plek maken.

De vaardigheid van de Ninja is de kunst van overwinnen. In het begin van de studie van elke gevechtskunst, is gepaste motivatie cruciaal. Zonder het gepaste mentale kader, kan reguliere blootstelling aan vechttechnieken leiden tot ondergang in plaats van zelf-ontwikkeling. Maar dit feit is niet anders in welke andere heilzame beoefening in het leven dan ook, die wordt uitgevoerd tot het uiterste.

De medische wetenschap is toegewijd aan het beter maken van de gezondheid en het
verlichten van lijden, en toch het misbruik van medicijnen en het vertrouwen in de
vaardigheden van de arts kan mensen leiden naar een situatie waar de gezondheid
van een persoon niet meer binnen zijn of haar controle is. Een voedzaam en goed
gebalanceerd dieet werkt om een persoon in de leven te houden, vitaal, en gezond,
maar schromelijk over-eten, over-drinken, of het binnen nemen van te veel chemicaliën is een gegarandeerde manier om het lichaam te vergiftigen.

Regeringen zijn gevestigd om toezicht te houden op een harmonieuze samenwerking
tussen alle delen van de maatschappij, maar als de heersers gierig worden,
een honger naar macht hebben, wijsheid missen, dan is het land onderwerp van
onnodige oorlogen, onrust en burgerlijke en economische chaos.

Een religie, wanneer het gebaseerd is op geloof dat ontwikkelt is door ervaring,
met een brede en afvragende gedachte, en een aflatend streven naar universeel begrip,
is een inspiratie en troost voor mensen. Wanneer een religie zijn originele focus
verliest echter, wordt het een dodelijk ding met welke men kan misleiden, controleren,
en mensen belasten door manipulatie van hun geloof en angsten.

Het is hetzelfde in de vechtkunsten. De vaardigheden voor zelfbescherming, die een gevoel van innerlijke vrede en veiligheid voor de beoefenaar zou moeten geven, ontwikkelen zich vaak zonder balans met de persoonlijkheid en leiden de mindere beoefenaar tot verwrongen werelden van onophoudelijke conflicten en competitie
welke hem uiteindelijk teniet zullen doen.

Wanneer een expert in de krijgskunsten oprecht de essentie van Ninjutsu nastreeft,
verstoken van de invloed ‘der lusten des ego’s’, dan zal de student geleidelijk tot de
realisatie komen dat het grootste geheim van onoverwinnelijkheid, het verkrijgen van
de “geest en ogen van god” is. De krijger die wint moet wel in harmonie zijn met
de organisatie van het geheel, en moet wel geleid zijn door een intuïtieve kennis
over het uitspelen van het lot.

In toon met de voorzienigheid van de hemel en de onpartijdige gerechtigheid van de natuur, en een helder en puur hart volgend vol vertrouwen in het onontkoombare,
vangt de Ninja het inzicht dat succesvol zal leiden in de strijd wanneer hij moet veroveren en moet verbergen om bescherming van vijandelijkheid, wanneer hij moet berusten.

Het onmetelijke heelal, mooi in haar kille onpersoonlijk totaliteit, het bevat alles wat wij noemen goed of slecht, alle antwoorden voor alle paradoxen die we om ons heen zien.
Door het openen van zijn ogen en zijn geest, kan de Ninja slagvaardig de subtiele seizoenen en de redenen van de hemel volgen, veranderend juist als verandering noodzakelijk is, altijd aanpassend, zodat op het einde is er niet zoiets is als een verrassing voor de Ninja.