Blog Image

Bujinkan Usagi Dojo

Kofuku no Shiori

Takamatsu Sensei Posted on Wed, July 27, 2011 12:23:56

Kofuku no Shiori – De Essentie van Geluk

“De weg naar het ultieme geluk ervaren is het loslaten van alle zorgen
en spijt, en te weten dat gelukkig zijn het meest bevredigende gevoel in
het leven is. Kijk terug op alle vooruitgang in je leven en sta toe dat
positieve, creatieve en vrolijke gedachten overtreffen en overweldigen,
over het gevoel van smart of verdriet dat kan blijven hangen in de
uithoeken van je geest. Wetende dat ziekte en rampen, natuurlijke delen
van het leven zijn, is de sleutel tot het overwinnen van tegenslag met
een rustige en gelukkige geest. Het Geluk wacht op je, daar dichtbij je.
Alleen jij kan beslissen of je ervoor kiest om het te ervaren. Neem dit
ter harte.”

Takamatsu ToshitsuguNintai

Takamatsu Sensei Posted on Tue, July 26, 2011 01:44:33


“Nintai to wa kokoro o yashinai waza o hagemite
suenagaku shinken ko so ma no ninja nari.”

“Het ninja lichaam is het koesteren van de geest
en het lichaam te oefenen in volharding tot het einde.
Wie dit kan doen is een echte ninja.”

Takamatsu ToshitsuguKukishinden Ryu Bojutsu

Takamatsu Sensei Posted on Tue, July 26, 2011 01:31:16

Yakushimaru Kurando

In Engan-gannen (A.D. 1336), was Godaigo Tenno (keizer Godaigo) gevangen in het Hanayama paleis. De mensen in Nancho inclusief Kusunoki Masashige (een beroemde krijgsheld) kwamen bij elkaar om te overleggen hoe ze de keizer zouden gaan bevrijden. Er was een man genaamd Yakushimaru Kurando die een van de onderdanen was uit Kishu (Wakayama prefectuur). Hij werd gekozen voor deze belangrijke missie omdat hij Ninpo beheerste, en uitblonk in vechtkunsten. In die tijd was Kurando een knappe jongen van 16 jaar. Hij ging het paleis binnen vermomd als dienstmeid. Toen hij wilde ontsnappen en geruisloos over de houten vloer liep met de keizer op zijn rug, werd hij jammerlijk ontdekt door bewakers.

Hij sprong met een schreeuw op de grond dichtbij de poort, met de keizer op zijn rug. Ze werden omsingeld door Samurai Daisho (leiders van de bewakers die in het paleis wonen), formidabele soldaten. In de flits van het moment, plaatste Kurando de keizer onder een boom, en greep een Naginata in de andere hand. Terwijl hij de soldaten aanviel schreeuwde hij “wie is de baas”, vielen de soldaten als gras onder de zeis.Echter, de baas was sterk genoeg om het mes van Kurando’s Naginata of te snijden. Kurando gebruikte het staf gedeelte met Togakure Ryu Bojutsu Gyaku Kuji om te vechten. Toen hij de baas neersloeg, arriveerde de groep geleid door Kusunoki Masashige bij het paleis om de keizer te redden.

(tekst; “History of Kukishinden Ryu Bojutsu” door Hatsumi Masaaki Sensei)
(tekeningen: Takamatsu Toshitsugu Sensei)Ninjutsu Hiketsu Bun

Takamatsu Sensei Posted on Tue, July 26, 2011 00:54:28

De “Ninjutsu Hiketsu Bun” (essay over de essentie van ninjutsu)
door Takamatsu Sensei

De essentie van alle vechtkunsten en militaire strategie is zelfbescherming en het voorkomen van gevaar. Ninjutsu behelst het meest volledige concept van zelfbescherming door vechtkunst beoefening in dat de Ninja kunst de bescherming behandelt van niet alleen het fysieke lichaam, maar ook het mentale en spirituele. De weg van de Ninja is de weg van verduren, overleven, en het overkomen van alles dat men kan vernietigen. Meer dan slechts het overbrengen van slagen en sneden, en dieper in betekenis dan simpel slimmer zijn dan de vijand; Ninjutsu is de weg van het bereiken van dat wat we nodig hebben, terwijl we de wereld een betere plek maken.

De vaardigheid van de Ninja is de kunst van overwinnen. In het begin van de studie van elke gevechtskunst, is gepaste motivatie cruciaal. Zonder het gepaste mentale kader, kan reguliere blootstelling aan vechttechnieken leiden tot ondergang in plaats van zelf-ontwikkeling. Maar dit feit is niet anders in welke andere heilzame beoefening in het leven dan ook, die wordt uitgevoerd tot het uiterste.

De medische wetenschap is toegewijd aan het beter maken van de gezondheid en het
verlichten van lijden, en toch het misbruik van medicijnen en het vertrouwen in de
vaardigheden van de arts kan mensen leiden naar een situatie waar de gezondheid
van een persoon niet meer binnen zijn of haar controle is. Een voedzaam en goed
gebalanceerd dieet werkt om een persoon in de leven te houden, vitaal, en gezond,
maar schromelijk over-eten, over-drinken, of het binnen nemen van te veel chemicaliën is een gegarandeerde manier om het lichaam te vergiftigen.

Regeringen zijn gevestigd om toezicht te houden op een harmonieuze samenwerking
tussen alle delen van de maatschappij, maar als de heersers gierig worden,
een honger naar macht hebben, wijsheid missen, dan is het land onderwerp van
onnodige oorlogen, onrust en burgerlijke en economische chaos.

Een religie, wanneer het gebaseerd is op geloof dat ontwikkelt is door ervaring,
met een brede en afvragende gedachte, en een aflatend streven naar universeel begrip,
is een inspiratie en troost voor mensen. Wanneer een religie zijn originele focus
verliest echter, wordt het een dodelijk ding met welke men kan misleiden, controleren,
en mensen belasten door manipulatie van hun geloof en angsten.

Het is hetzelfde in de vechtkunsten. De vaardigheden voor zelfbescherming, die een gevoel van innerlijke vrede en veiligheid voor de beoefenaar zou moeten geven, ontwikkelen zich vaak zonder balans met de persoonlijkheid en leiden de mindere beoefenaar tot verwrongen werelden van onophoudelijke conflicten en competitie
welke hem uiteindelijk teniet zullen doen.

Wanneer een expert in de krijgskunsten oprecht de essentie van Ninjutsu nastreeft,
verstoken van de invloed ‘der lusten des ego’s’, dan zal de student geleidelijk tot de
realisatie komen dat het grootste geheim van onoverwinnelijkheid, het verkrijgen van
de “geest en ogen van god” is. De krijger die wint moet wel in harmonie zijn met
de organisatie van het geheel, en moet wel geleid zijn door een intuïtieve kennis
over het uitspelen van het lot.

In toon met de voorzienigheid van de hemel en de onpartijdige gerechtigheid van de natuur, en een helder en puur hart volgend vol vertrouwen in het onontkoombare,
vangt de Ninja het inzicht dat succesvol zal leiden in de strijd wanneer hij moet veroveren en moet verbergen om bescherming van vijandelijkheid, wanneer hij moet berusten.

Het onmetelijke heelal, mooi in haar kille onpersoonlijk totaliteit, het bevat alles wat wij noemen goed of slecht, alle antwoorden voor alle paradoxen die we om ons heen zien.
Door het openen van zijn ogen en zijn geest, kan de Ninja slagvaardig de subtiele seizoenen en de redenen van de hemel volgen, veranderend juist als verandering noodzakelijk is, altijd aanpassend, zodat op het einde is er niet zoiets is als een verrassing voor de Ninja.Takamatsu Sensei

Takamatsu Sensei Posted on Mon, July 25, 2011 16:05:38


Op 10 maart 1889 werd Takamatsu Toshitsugu geboren in Akashi, Japan. Hij kreeg op jonge leeftijd Ninjutsu beoefening en studie door een familie-lid, een oom, genaamd Shinryuken Masamitsu Toda (32ste grootmeester Togakureryu), ook al stond Takamatsu-sensei in die tijd bekend als “huil baby”. Opgroeiend als “ervaringsdeskundige met geheime kennis”, is het voor hem erna een “veni,vidi, vici”. Gevechten worden niet gezocht, wel aangegaan, en zelfs dan is er de hand van de Ninja. Na reizen in Manchurije (in die tijd Japans bezet China) in de jaren ’20 wordt hij ook bekend als “Moko no Tora” (Mongoolse Tijger). In het boek “Essence of Ninjutsu” (Masaaki Hatsumi) is te lezen over episodes in zijn avontuurlijk bestaan. Masaaki Hatsumi, die hij voor het eerst ontmoet in 1958, zou zijn opvolger worden. Hij stond voor veel bekend als Bo(2 meter stok)-meester. Hij gaf zijn advies aan films en sprak Engels. Deze bijzonder man redde een mensenleven en nam er 3, waarvan hij later zei dat hij “de geest van elk van hen mee zou dragen gedurende heel zijn leven”. Hij overleed op 2 april 1972. Wellicht was hij voor velen de laatste ‘echte’ Ninja. Hierna werd de Bujinkan Dojo naar hem vernoemd door Hatsumi-sensei, die zijn traditie voorzet als de volgende (34ste) Soke (familiehoofd) van de Togakure-ryu.

“Toen Shinobuho of Shinobunowaza (de kunst van het heimelijke) Ninjutsu werd genoemd, begonnen echte Ninja te beseffen dat ze moesten worden verlicht op het gebied van de ‘wetten der mensheid’. Zo probeerden ze onredelijke conflicten en gevechten te vermijden. Ik leerde van mijn meester dat de taak van de Ninja is verlicht te zijn op het gebied van deze ‘wetten van de mensheid’. Er mogen geen gevechten zijn waar geen sprake is van deze regels. Daarom heeft de vijand die zich tegen de wetten van de natuur instelt, de strijd verloren voordat hij begint het gevecht. De eerste prioriteit van de ninja was om te winnen zonder vechten, en dat blijft de manier. Ik leerde dit door het hart. Mensen kunnen niet wakker voor de realisatie hiervan, voordat zij welke vorm van beproeving dan ook hebben ervaren.” p. 22/23 “Essence of Ninjutsu – The Nine Traditions” (Masaaki Hatsumi, 1988)